Monthly Archives: November 2017

October’s events

October was a busy month for events relating to URBANMUSICS. Both Ascension and I were involved in them, and I give a brief report of each here. On Monday 9 October 2017, the historian Joan-Lluis Palos organized a seminar entitled … Continue reading

Posted in Blog | 1 Comment

Simposi Pere Alberch Vila (1517-1582) i la música del Renaixement a Catalunya, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans and MUHBA, 17 November 2017

Jornada organitzada per la Societat Catalana de Musicologia, amb la col·laboració del Museu d’Història de Barcelona, que té com a centre temàtic el compositor vigatà Pere Alberch i Ferrament, àlies Vila (conegut  en el seu temps com Pere Alberch Vila) … Continue reading

Posted in Projects | Leave a comment